Ogólne warunki handlowe

Regulamin sklepu

1. Zakres obowiązywania regulaminu

Regulamin obowiązuje dla wszystkich zamówień składanych przez Konsumentów i Przedsiębiorców za pośrednictwem naszego sklepu internetowego.

Konsumentem jest osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

Wobec Przedsiębiorców niniejszy Regulamin obowiązuje również dla przyszłych transakcji, bez konieczności ponownego wskazywania na ten fakt. Inne lub uzupełniające Regulaminy i Ogólne Warunki Handlowe stosowane przez Przedsiębiorców nie znajdują zastosowania – staną się one częścią umowy wyłącznie, gdy udzielimy na to wyraźnej, pisemnej zgody.

2. Zawarcie umowy

Umowa sprzedaży zostaje zawarta z WIDURO GmbH.

Prezentacja produktów w naszym sklepie internetowym nie stanowi wiążącej oferty, tylko zaproszenie do zawarcia umowy. Za pomocą mechanizmów dostępnych w sklepie, mogą Państwo dodać wybrane przez siebie produkty do koszyka zakupowego i złożyć ofertę kupna. Koszyk zakupowy i wprowadzane w formularzach dane można modyfikować przed złożeniem zamówienia, korzystając w tym celu z dostępnych funkcjonalności i wskazówek ukazujących się w trakcie procesu składania zamówienia. Klikając na stronie z podsumowaniem w przycisk potwierdzający i finalizujący zamówienie, składają Państwo wiążące zamówienie na produkty znajdujące się w koszyku. Niezwłocznie po jego złożeniu otrzymają Państwo od nas wiadomość e-mail potwierdzającą otrzymanie zamówienia.

Przyjmujemy Państwa ofertę w ciągu dwóch dni poprzez

  • oświadczenie woli o przyjęciu oferty wysyłane Państwu w osobnej wiadomości e-mail lub
  • dostarczanie towarów lub
  • realizację transakcji płatniczej przez naszego operatora płatności lub wybranego dostawcę usług płatniczych. Moment realizacji transakcji płatniczej zależy wówczas od wybranej metody płatności (szczegółowe informacje znajdują się w punkcie „Płatność").

Zastosowanie znajduje w danym przypadku wobec Państwa ten sposób przyjęcia oferty, który nastąpi jako pierwszy spośród wymienionych powyżej alternatywnych zdarzeń.

Rechnung über Klarna, Ratenkauf über Klarna
Przyjmujemy Państwa zamówienie poprzez wysyłanie oddzielnej wiadomości e-mail z oświadczeniem o przyjęciu zamówienia i dalszymi informacjami lub poprzez dostawe towaru w ciągu dwóch dni.

Kreditkarte, Kreditkarte über Klarna
Przyjmujemy Państwa zamówienie poprzez wysyłanie oddzielnej wiadomości e-mail z oświadczeniem o przyjęciu zamówienia lub poprzez dostawe towaru w ciągu dwóch dni.

3. Język i zasady utrwalania umowy

Umowę sprzedaży można zawrzeć w języku polskim, angielskim, niemieckim

Zachowujemy treść umowy i przesyłamy Państwu e-mailem dane dotyczące zamówienia oraz nasz Regulamin. Mogą Państwo również sprawdzić informacje dotyczące Państwa zamówień za pośrednictwem konta klienta.

4. Dostawa produktów

Koszty wysyłki

Do podanych cen produktów mogą być jeszcze dodatkowo doliczane koszty przesyłki. Szczegółowe informacje dotyczące ewentualnych kosztów przesyłki znajdą Państwo w poszczególnych ofertach na stronie sklepu.

Sposoby dostawy

Wysyłamy produkty pod wskazany w procesie zamawiania adres dostawy.

Zasadniczo istnieje możliwość odbioru osobistego zamówionych produktów pod adresem: WIDURO GmbH, Enderstr. 94, 01277 Dresden, Germany w godzinach Mo - Fr 8.00 - 15.00 .

5. Zapłata

W naszym sklepie dostępne są dla Państwa następujące formy płatności:

Płatność z góry przelewem bankowym
W przypadku wyboru płatności przelewem bankowym prześlemy Państwu osobnym e-mailem dane naszego konta bankowego i po otrzymaniu płatności wyślemy zamówione produkty.

Karta kredytowa
Składając zamówienie podają Państwo dane swojej karty kredytowej. Państwa karta zostanie obciążona niezwłocznie po złożeniu zamówienia.

PayPal
W celu dokonania zapłaty za zamówienie za pośrednictwem usługodawcy PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg („PayPal“) muszą być Państwo zarejestrowani w serwisie PayPal lub dokonać takiej rejestracji oraz zatwierdzić polecenie wykonania płatności. Transakcja płatnicza zostanie przeprowadzana przez PayPal bezpośrednio po złożeniu zamówienia. Dalsze informacje otrzymają Państwo w trakcie składania zamówienia.

PayPal może zaoferować wybranym według własnych kryteriów i zarejestrowanym w jego serwisie klientom dodatkowe sposoby płatności dostępne w ramach konta klienta zarejestrowanego w PayPal. Nie mamy wpływu na oferowanie przez PayPal tych dodatkowych sposobów płatności; skorzystanie z nich oznacza zawarcie przez Państwa umowy z firmą PayPal. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo na swoim koncie PayPal.

PayPal
We współpracy z usługodawcą płatności online PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg oferujemy Państwu wskazane poniżej sposoby płatności w ramach PayPal Services. O ile nie zastrzeżono poniżej inaczej, płatność za pośrednictwem PayPal Plus nie wymaga rejestracji w serwisie PayPal. Dalsze informacje otrzymają Państwo w trakcie składania zamówienia.

PayPal, PayPal Express
Aby zapłacić kwotę faktury za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych PayPal, muszą być Państwo zarejestrowani w serwisie PayPal, zalogować się za pomocą swoich danych dostępowych i zatwierdzić dyspozycję płatności. PayPal dokonuje transakcji płatniczej bezpośrednio po złożeniu zamówienia przez Państwa.

PayPal może zaoferować wybranym według własnych kryteriów i zarejestrowanym w jego serwisie klientom dodatkowe sposoby płatności dostępne w ramach konta klienta zarejestrowanego w PayPal. Nie mamy wpływu na oferowanie przez PayPal tych dodatkowych sposobów płatności; skorzystanie z nich oznacza zawarcie przez Państwa umowy z firmą PayPal. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo na swoim koncie PayPal.

Płatność kartą kredytową za pośrednictwem PayPal
Państwa karta zostanie obciążona przez PayPal po wysłaniu towaru do Państwa.

Zgoda na obciążenie rachunku poleceniem zapłaty za pośrednictwem PayPal
Zapłata w drodze udzielenia zgody na obciążenie rachunku bankowego poleceniem zapłaty za pośrednictwem serwisu PayPal następuje bezpośrednio na rzecz PayPal i wymaga weryfikacji Państwa adresu i zdolności kredytowej. Zatwierdzając polecenie zapłaty, upoważniają Państwo PayPal do wnioskowania o przeprowadzanie płatności. PayPal poinformuje Państwa o dacie obciążenia konta (tzw. prenotyfikacja). Obciązenie Państwa konta nastąpi przed wysłanien towaru.

Zakup na rachunek z odroczonym terminem płatności za pośrednictwem PayPal
​​​​​​​
W ramach tego sposobu płątności konieczna jest weryfikacja Państwa adresu i zdolności kredytowej, przeprowadzana bezpośrednio przez PayPal.

Zakup na rachunek z odroczonym terminem płatności za pośrednictwem PayPal i Ratepay
W ramach tego sposobu płątności konieczna jest weryfikacja Państwa adresu i zdolności kredytowej, przeprowadzana bezpośrednio prze Ratepay GmbH, Franklinstraße 28-29, 10587 Berlin („Ratepay“).

Sofort by Klarna
Aby zapłacić za dokonane zamówienie za pośrednictwem Sofort, Theresienhöhe 12, 80339 Monachium, Niemcy muszą Państwo posiadać konto bankowe z aktywowaną bankowością online, zalogować się do systemu za pomocą Państwa danych autoryzacyjnych i zatwierdzić dokonanie płatności. Państwa konto zostanie obciążone bezpośrednio po złożeniu zamówienia. Dalsze wskazówki otrzymają Państwo w trakcie składania zamówienia.

Amazon Pay
Aby dokonać płatności za zamówienie za pośrednictwem Amazon Payments Europe S.C.A. 38 avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg („Amazon“), muszą być Państwo zarejestrowani w serwisie Amazon, zalogować się do niego i zatwierdzić dyspozycję płatności. Transakcja płatnicza zostanie zrealizowana przez Amazon w ciągu jednego dnia roboczego banku licząc od dnia złożenia zamówienia. Dniem roboczym banku jest każdy dzień roboczy tygodnia z wyłączeniem sobót, niedziel, świąt i innych ustawowych dni wolnych od pracy oraz dnia 24 i 31 grudnia każdego roku. Dalsze wskazówki otrzymają Państwo w trakcie składania zamówienia.

Apple Pay
Aby zapłacić za zamówienie za pośrednictwem Apple Inc., One Apple Park Way, Cupertino, CA 95014, USA („Apple“) muszą Państwo używać przeglądarki „Safari", zarejestrować się w serwisie usługodawcy Apple, aktywować usługę Apple Pay oraz dokonać autoryzacji płatności swoimi danymi identyfikacyjnymi. Transakcja płatnicza zostanie zrealizowana bezpośrednio po złożeniu zamówienia. Dalsze instrukcje otrzymają Państwo w trakcie składania zamówienia.

Klarna
We współpracy z dostawcą usług płatniczych Klarna Bank AB (publ.), Sveavägen 46, 111 34 Sztokholm, Szwecja ("Klarna") oferujemy Państwu wskazane poniżej sposoby płatności. Płatność za pośrednictwem usługodawcy Klarna jest dostępna wyłącznie dla konsumentów. O ile poniżej nie określono inaczej, płatność za pośrednictwem Klarna wymaga pomyślnej weryfikacji Państwa adresu i zdolności kredytowej, dokonywanej bezpośrednio na rzecz Klarna. Dalsze informacje i wskazówki znajdą Państwo przy poszczególnych opcjach płatności oraz w trakcie składania zamówienia.

Klarnazakup na rachunek z odroczoną płatnością
Zapłaty za zamówienie dokonują Państwo w terminie 30 dni po wysłaniu towaru i otrzymaniu faktury.

Klarna – płatność kartą kredytową
Składając zamówienie podają Państwo dane swojej karty kredytowej. Państwa karta zostanie obciążona przez Klarna bezpośrednio po złożeniu zamówienia. W tym przypadku nie jest przeprowadzana weryfikacja Państwa adresu i zdolności kredytowej.

Zakup na raty za pośrednictwem Klarna
Mogą Państwo zapłacić za zamówienie w miesięcznych, równych ratach, które można rozłożyć na maksymalnie 24 miesiące, przy czym wysokość minimalnej miesięcznej raty wynosi 6,95 euro.

6. Prawo do odstąpienia od umowy

Konsumentom przysługuje ustawowe prawo do odstąpienia od umowy, zgodnie z informacjami zawartymi w pouczeniu o prawie odstąpienia od umowy.

Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje również osobom fizycznym zawierającym umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tych osób charakteru zawodowego wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nich działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Pozostałym przedsiębiorcom prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje.

7. Zastrzeżenie własności

Produkt pozostaje naszą własnością do momentu pełnej zapłaty ceny sprzedaży.

Ponadto w przypadku zakupu dokonanego przez Przedsiębiorcę obowiązuje uzupełniająco: produkt z zastrzeżonym prawem własności mogą Państwo odsprzedać w ramach zwykłej działalności gospodarczej; wszelkie roszczenia wynikające z tej dalszej odsprzedaży produktów z zastrzeżonym przez nas prawem własności – niezależnie od ich zmodyfikowania, połączenia lub zmieszania z innymi produktami – cedują Państwo na nas w wysokości odpowiadającej kwocie pozostającego do opłacenia rachunku, a my przyjmujemy tę cesję. Pozostają Państwo uprawnieni do dochodzenia roszczeń wynikających z odsprzedaży, jednak możemy ich dochodzić również we własnym zakresie, jeśli nie wywiąże się Państwo ze swoich zobowiązań płatniczych.

8. Szkody powstałe podczas transportu

Dotyczy Przedsiębiorców (z wyjątkiem osób fizycznych zawierających umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tych osób charakteru zawodowego – tzw. „quasi-konsumenci", czyli przedsiębiorcy jednoosobowi korzystający z niektórych praw konsumentów): ryzyko przypadkowej utraty lub przypadkowego pogorszenia stanu produktu przechodzi na Państwa w momencie jego wydania przez nas spedytorowi, przewoźnikowi lub innej osobie lub instytucji zajmującej się realizacją wysyłki. Nie ponosimy odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie produktu powstałe od momentu przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Państwu oraz za zawinione przez przewoźnika opóźnienie w dostarczeniu przesyłki.

Dotyczy Konsumentów: w przypadku konsumenckiego zakupu na odległość nasz sklep zawsze ponosi ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty rzeczy w transporcie. Jeżeli zamówione produkty zostaną dostarczone z oczywistymi uszkodzeniami, powstałymi w czasie transportu, uprzejmie prosimy o możliwie jak najszybsze zgłoszenie takiej wady u doręczyciela i kontakt z nami. Opóźnienie w zgłoszeniu takiej reklamacji lub nawiązaniu kontaktu nie ma żadnych konsekwencji dla Państwa ustawowych praw (opisanych poniżej w punkcie dot. reklamacji) i ich zaspokojenia. Szybsze zgłoszenie stanowi jednak dla nas pomoc przy dochodzeniu naszych roszczeń wobec przewoźnika lub ubezpieczyciela transportu.

9. Reklamacje: zgodność towaru z umową / wady

Dotyczy Konsumentów: jesteśmy zobowiązani dostarczyć towar bez wad. W przypadku braku zgodności towaru z umową Konsumentowi przysługują uprawnienia określone w rozdziale 5a ustawy o prawach konsumenta. Na zasadach tam określonych Konsument może żądać naprawy lub wymiany towaru niezgodnego z umową, bądź złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny towaru albo odstąpić od umowy. Ponosimy odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową ujawniony w ciągu 2 lat od jego dostarczenia, chyba że dla danego towaru określiliśmy dłuższy termin przydatności do użycia – w takim przypadku obowiązuje ten dłuższy termin.

W razie braku zgodności towaru z umową powyższe postanowienia dotyczące Konsumenta stosuje się również do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Reklamacje można składać:
• za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@widuro.pl
• na piśmie na adres: WIDURO GmbH, Enderstr. 94, 01277 Dresden, Niemcy

Dotyczy Przedsiębiorców: wyłącznie informacje pochodzące bezpośrednio od nas oraz opisy produktów producenta, o których mowa w zawartej z nami umowie stanowią porozumienie dotyczące uzgodnionych właściwości towaru; nie ponosimy odpowiedzialności za inne publiczne twierdzenia producenta lub informacje zawarte w reklamach. Ponadto w razie zawarcia umowy między przedsiębiorcami obowiązuje § 377 HGB (niemiecku kodeks handlowy), który stanowi, iż kupujący będący przedsiębiorcą traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Powyższe nie obowiązuje, jeżeli podstępie zatailiśmy istnienie wady.

W przypadku sprzedaży rzeczy nowo wyprodukowanych okres przedawnienia roszczeń z tytułu wad wynosi 1 rok od momentu przejścia ryzyka. Poprzednie zdanie nie ma zastosowania do rzeczy, która zgodnie ze swoim przeznaczeniem była używana w obiekcie budowalnym i spowodowała jego wadliwość. W przypadku sprzedaży rzeczy używanych odpowiedzialność z tytułu rękojmi zostaje wyłączona. Ustawowe okresy przedawnienia roszczeń regresowych z § 445a BGB (niemiecki kodeks cywilny) pozostają nienaruszone.

Nasz serwis obsługi klientów jest do Państwa dyspozycji: You can reach our customer service for questions, complaints and objections on weekdays from 9:00 a.m. to 3:00 p.m. on the telephone number +49351-27189480 and by email at info@widuro.pl

10. Odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy

Odpowiadamy bez ograniczeń za szkody spowodowane przez nas lub naszych przedstawicieli prawnych w przypadku:

• uszkodzenia ciała, szkody na zdrowiu i życiu
• naruszenia obowiązków w sposób umyślny lub w wyniku rażącego niedbalstwa
• naruszenia ustalonych zobowiązań gwarancyjnych
• szkód poniesionych przez konsumenta
• gdy w danym zakresie obowiązuje ustawa o odpowiedzialności za produkty niebezpieczne.

W przypadku gdy w wyniku lekkiego niedbalstwa dojdzie do naruszenia istotnych obowiązków umownych, których spełnienie umożliwia prawidłowe wykonanie umowy i których dotrzymania strona umowy może się spodziewać (tzw. obowiązki zasadnicze), nasza odpowiedzialność cywilnoprawna ograniczona jest do bezpośrednich szkód, przewidywalnych w chwili zawarcia umowy, których wystąpienia można się zwykle spodziewać. W pozostałych przypadkach, roszczenia odszkodowawcze są wykluczone.

11. Kodeks dobrych praktyk

Dobrowolnie podporządkowaliśmy się następującym kodeksom dobrych praktyk:

• Kryteriom jakości Trusted Shops – dostępnym pod niniejszym linkiem.

12. Pozasądowe rozwiązywanie sporów

Komisja Europejska udostępnia platformę do internetowego rozstrzygania sporów (platforma ODR). Jest ona dostępna pod niniejszym adresem. Jesteśmy gotowi wziąć udział w pozasądowym postępowaniu rozwiązywania sporów przed arbitrażem mediacyjnym dla konsumentów.

13. Postanowienia końcowe

Jeżeli są Państwo Przedsiębiorcą, wówczas dla wszystkich umów zawartych z nami obowiązuje prawo niemieckie z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Nie dotyczy to osób fizycznych zawierających umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tych osób charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nie działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Jeżeli są Państwo Przedsiębiorcą, osobą prawną prawa publicznego lub wyodrębnionym podmiotem publiczno-prawnym, sądem wyłącznie właściwym dla rozstrzygania wszystkich sporów wynikających ze stosunków umownych między nami i Państwem będzie sąd właściwy dla naszej siedziby. Zdanie poprzednie nie dotyczy osób fizycznych zawierających umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tych osób charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nie działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

AGB erstellt mit dem Trusted Shops Rechtstexter